Naše webové stránky používají cookies k poskytování služeb, správné funkci stránek a zlepšení uživatelského zážitku. Procházením našeho webu s jejich využíváním souhlasíte.
Akční kategorie

Obchodní podmínky

1. Provozovatel internetového obchodu

SNOW CAPITAL s.r.o., Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8
Registrace: Městský soud v Praze, od. C, vl. 277022
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 06147909
DIČ: CZ06147909

 

2. Objednávka zboží

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny SUN SKI CZ a.s. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu SUN SKI CZ a.s., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

3. Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

4. Možnost vrácení peněz

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží. Kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží. Zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být v původním obalu (včetně etiket a visaček), nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník. Peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

5. Reklamační řád

Tento internetový obchod se řídí zákonem č. 367/2000Sb z 14. září 2000, kterým byla do Občanského zákoníku 40/1964Sb implementována evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Akceptuje zákonné právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od doručení objednaného zboží, nepoškozeného a v původním obalu.

 

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu, jinak jsou dva roky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

V případě poškození zásilky přepravní službou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis (ZÁPIS O ŠKODĚ), kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození touto přepravní službou a následně doručí kopie tohoto zápisu prodávajícímu. Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.

Kupující je zároveň povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je kupující povinen podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu, a to neprodleně, popř. následujícího pracovního dne po doručení zásilky. Na pozdější reklamace dodávky nebude brán zřetel.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil doklady, tedy například fakturu nebo dodací list k dodanému zboží. Dále je nutné, aby kupující v případě vracení vadného zboží prodávajícího předem na tuto skutečnost upozornil, a to nejlépe telefonicky na čísle +420 725 222 175, popřípadě na e-mail e-shop@sunskisport.cz, tak aby se předešlo zbytečným průtahům a jiným nedorozuměním. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě jakýchkoliv jiných možných vadách či nedostatcích výše neuvedených, kontaktujte dodavatele na tel.: +420 725 222 175.

 

6. Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

7. Servis

Při nákupu lyží, běžek a snowboardů včetně vázání, dodáváme některá vázání samostatně (nenamontovaná). Montáž a seřízení Vám zajistíme v našem servisním centru zdarma.

 

8. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

 

9. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.sunskisport.cz stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

Platnost obchodních podmínek od 20. 11. 2013.